May 26-27
MFJ All-Japan Motocross Championship Round 4
Sports Land SUGO, Miyagi

450c.c. ON-BOARD Rider: Jun Suda 615

450c.c. OVER-ALL
1. Hiroaki Arai – 331 – kaw – 2/1
2. Akira Narita – 1 – hon – 1/2
3. Youhei Kojima – 44 – suz – 3/4
4. Yoshitaka Atsuta – suz – 6/3
5. Yu Hirata – 6 – hon – 4/6
6. Takase Tanaka – 5 – yam – 5/7
7. Yoshiki Inagaki – 43 – suz – 10/5
8. Yoshiki Kitai – 9 – ktm – 7/10
9. Yutaka Hoshino – 123 – kaw – 9/9
10. Makoto Ogata – 40 – hon – 11/8

250c.c. OVER-ALL
1. Yuui Hoshino – 166 – hon – 2/1
2. Kei Yamamoto – 55 – suz – 1/5
3. Masami Tanaka – 113 – hon – 4/2
4. Takuya Mihara – 1 – kaw – 3/3
5. Toshiki Tomita – 50 – hon – 5/4
6. Takashi Okano – 61 – suz – 8/6
7. Takashi Saito – 911 – suz – 9/7
8. Kouhei Ogawa – 58 – hon – 7/9
9. Junya Takenaka – 57 – kaw – 6/11
10. Kouhei Ueda – 60 – suz – 11/8

 

Video By:Xpress Japan